Disclaimer (Vrijwaringsclausule)

Website
Life4All besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Life4All is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is toegestaan om informatie van de website te verspreiden, mits voorzien van bronvermelding.

Adressen
Life4All gebruikt de adressen in haar adressenbestand om mensen vrijblijvend op de hoogte te houden van haar projecten en activiteiten.

Geregistreerde handelsmerken
De naam ‘ Life4All en ook het beeldmerk van Life4All zijn geregistreerde handelsmerken.

2012 De uitgever Life4All.org