Stichting Life4All.org wil haar visie op de volgende manieren realiseren:

  • Het financieel ondersteunen van personen of instellingen voor kortere of langere duur.
  • Het uitzenden en/of ondersteunen van leerkrachten, handwerkslieden, studenten, enz.
  • Het financieren en/of opzetten en eventueel exploiteren van allerlei (kleinschalige) maatschappelijk
    verantwoorde, commerciële activiteiten.