Vanuit een Bijbels perspectief en denkkader wil Stichting Life4All.org mensen zonder aanzien des persoons, afkomst, ras of religie zowel financieel als praktisch ondersteunen en zo een bijdrage leveren aan een duurzame verandering en verbetering van hun leefomstandigheden.
 Klik hier voor Standaardformulier publicatieplicht ANBI 

‘Huis’ in township

Kinderen zorgen voor elkaar