Beter toekomstperspectief

Stichting Life4All.org voelt zich zeer betrokken tot de schrijnende omstandigheden waarin vaak hele bevolkingsgroepen moeten leven. Door haar activiteiten en het besteden van haar fondsen denken wij een extra stimulans te kunnen geven aan: deelname aan het leven, het bieden van een beter toekomstperspectief en het hervinden van waardigheid en zelfvertrouwen.

Langdurige betrokkenheid

Stichting Life4All.org onderkent dat veranderingsprocessen vaak een langere tijd nodig hebben om effect te sorteren. Betrokkenheid, trouw en betrouwbaarheid zijn belangrijke elementen in dit proces.

Er wordt goed voor ze gezorgd.