Januari 2014

Doelstelling was om deze creche te voorzien van tafels en stoelen voor een nieuw in te richten schoolruimte voor de opvang van kansarme zgn. “fas “ kinderen .( dit zijn kinderen die verwekt zijn onder alcohol verslaving ).Ook werd Life4All gevraagd speciaal speelgoed te sponsoren. Voor dit project was een totaal bedrag van  € 1.000,- nodig. Ook dit bedrag werd geheel door uw gesponsord!

 

Een foto impressie van deze klas:

Mandela Square 050 Mandela Square 049 Mandela Square 048