April 2016

Nu is deze school niet voor elk kind makkelijk en veilig te bereiken. Simpelweg omdat de kinderen uit verschillende buurten komen en dus niet voor elk kind dichtbij is. Gelukkig bekostigt de overheid een deel van het vervoer van deze kinderen. De rest van de kosten komt op de schouders van de ouders. Hoewel het maar een paar dubbeltjes per dag per kind kost, is dit voor een aantal ouders helaas niet op te brengen. Dat zou betekenen dat deze kinderen geen (speciaal) onderwijs kunnen krijgen.

De Sakhikamva School uit Montagu heeft ons gevraagd mee te denken en mee te werken aan een oplossing. En dat hebben we gevonden! We hebben een plaatselijk taxibedrijf, tegen een alleszins redelijk tarief, bereid gevonden dit transport veilig en met de juiste papieren te verzorgen. Samen met de school en het taxibedrijf hebben we besloten dat Life4All dit transport de komende twee jaar support.

Dit geeft de school en de kinderen (en daarmee ook hun gezinnen) een enorme stimulans om dit speciaal onderwijs door te zetten. Zo kan een klein, doelgericht project nog jarenlang positieve gevolgen hebben voor deze kinderen!

Voor dit project was een bedrag van € 2.460,- nodig. Wij kunnen u melden dat tijdens het uitschrijven van dit project dit bedrag helemaal binnen is. Alle donateurs van dit project hartelijk dank! Zo bent u weer ‘Part of the change’.