December 2016
Hulp aan de allerarmsten in de township van Knysna die onder de armoedegrens leven.

11 foto's township KNYSNA (8) foto's township KNYSNA (14) 11

 

 

 

 

 

Er is in deze township weinig geld om eten en drinken te kopen, om maar niet te spreken over hun huisvesting. Life4All is gevraagd hulp te bieden. Wij wilden dit graag doen!

“Hampers”
Een hamper is een voedselpakket waarmee een gezin zich een maand lang kan voeden. Deze hamper bestaat uit de eerste levensbehoeften, zoals olie, meel, sap, en meerdere basisbehoeften. Voor €20,- kon u een gezin een maand lang van voeding voorzien! De acties hebben bij elkaar €3400,- opgeleverd, dat zijn 170 hampers! We willen alle donateurs namens de bewoners van Knysna hartelijk bedanken!

(Medewerkers van Life4All zullen persoonlijk ter plaatse zijn om controle uit te oefenen op de verspreiding van de hampers.)